Aile Danışmanlığı ve Fonksiyonu

Madde Bağımlısı Ergenlere Aile Terapisi Yaklaşımı

Ülkemizde meydana gelen toplumsal değişme aile kurumunun parçalanmasına, ebeveyn tutum ve davranışlarında sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur.Uyuşturucu ve madde bağımlısı ergenlere ebeveynlerin, çocukluk dönemi gelişim sürecinde olumsuz yanlış yaklaşımlar olduğu, anne-baba tutumların değerlendirilmesi, konuşulması, özellikle çocuğun aile ve topluma kazandırılmasında,

Sağlıklı Aile Güvenli Toplum

Aile üyeleri arasında ilişkiler ve aile ortamı, psikososyal yönden gelişen bireyin en çok etkileşime uğradığı yerdir. Bu ilişkiler, bireyin kendine güvenmesini, kendine ve diğer bireylere sevgi duymasını, kimlik kazanmasını, kişilik gelişimini, sosyal beceriler geliştirmesini ve topluma adaptasyon sürecini olanaklı hale

İnsan Merkezi “Sosyal Belediye”

Yerel yönetim seçimleri beş yılda bir yapılmakta ve önümüzdeki 30 Mart 2014’te yeni bir yerel seçim süreci yaşanacaktır. Yerel yönetimin en önemli organlarını belediyeler oluşturur.Belediyeler, halka yerinden kumu hizmeti sunan ülkemizin sosyal refah düzeyinin yükselmesinde etkin, hareket kabiliyeti yüksek en

Aile Şirketleri ve İletişim

Tanım Aile şirketi; ailenin geçimini sağlamak ve/ya mirasın dağılmasını önlemek amacıyla kurulan, ailenin geçimini sağlayan kişi tarafından yönetilen, yönetim kademelerinin önemli bir bölümü aile üyelerince doldurulan, kararların alınmasında büyük ölçüde aile üyelerinin etkili olduğu ve aileden en az iki jenerasyonun

Aile Danışmanlığının Önemi ve Fonksiyonu

Aile en basit tanımıyla;  evlilik ve kan bağına dayanan, karı-koca, çocuklar, kardeşler arasındaki ilişkilerin oluşturduğu toplum içindeki en küçük birliktir. Aile bir toplumun en temel toplumsal kurumlarından biridir. Toplumu ayakta tutan temel öğelerdendir. İnsan türünü üretmek ve sürdürmek gereksiniminden doğmuştur.