Çift ve Aile Terapisi

Madde Bağımlısı Ergenlere Aile Terapisi Yaklaşımı

Ülkemizde meydana gelen toplumsal değişme aile kurumunun parçalanmasına, ebeveyn tutum ve davranışlarında sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur.Uyuşturucu ve madde bağımlısı ergenlere ebeveynlerin, çocukluk dönemi gelişim sürecinde olumsuz yanlış yaklaşımlar olduğu, anne-baba tutumların değerlendirilmesi, konuşulması, özellikle çocuğun aile ve topluma kazandırılmasında,

Aile Şurası- 5-6-7 Kasım 2008- Ankara

Aile ve Sosyal Araştırmalar Genel Müdürlüğü, alanında ulusal ölçekli tek organizasyon olan Aile Şuralarını dört yılda bir gerçekleştirmektedir. 5-6-7 Kasım 2008 tarihlerinde Ankara’da gerçekleştirilen V. Aile Şurası’nın ana teması “Aile Destek Hizmetleri” olmuştur. V. Aile Şurası’nda, ana tema ile doğrudan

Kadına Şiddetin Önlenmesinde Aile Terapisinin Rolü

Her değişim, beraberinde kimlik ve kişilik çatışmasını getirir. Günümüzde kendine yabancılaşmış birey, kimlik ve kişilik erozyonuna uğramış bunalımlı bir insandır. Bireylerin gelişim, kişilik ve uyum sorunları beraberinde sosyal sorunlara neden olur. Sosyal sorunlar toplumsal/kültürel çatışma ve sosyal çözülmeye yol açarak

Değişen Toplum ve İnsan

Değişim Kriz faktörüdür, yönetilemezse çatışmaya yol açar! Modernizm, kapital sistem, küresel sermaye insanlığı değiştirmeye, toplumları dönüştürmeye tüm hızıyla devam ediyor.  Değişime paralel olarak teknolojik gelişmeyle tüketim eğilimi hızla artıyor. İnsanın yaşamındaki araçlar, elde edilmesi gereken amaçlara dönüşüyor. İnsan, özne bir

Çift ve Aile Terapisi

Profesyonel “Evlilik danışma”sının tarihinin çoğu, psikiyatrinin ana akışı dışında kaldığı için aile terapisine göre daha az bilinmektedir. Yıllarca ayrı bir evlilik danışmanlığı gibi bir uzmanlık alanına açık bir gereksinim duyulmadı. Evlilik sorunları olan insanlar bunları uzman mental sağlık çalışanlarından önce

Eşler Arası Çatışma Ve Çözme Yöntemi

Eşler Arası Çatışma Ve Çözme Yöntemi Aile, her yönden etkileşim içerisinde olan, yaşayan bir organizmadır. Nasıl ki bedenimizdeki bir sorun diğer organların ritmini, işleyişini ve fonksiyonelliğini etkilerse, ailede de durum aynıdır. Ailede iletişim ve bununla beraber etkileşim en önemli konudur.