Toplum Ruh Sağlığı

Kadına Şiddete Dur de ! Dünya Kadınlar Günü

8 Mart dünya kadınlar günü ancak kadına yönelik şiddet hızla artışını önleyemiyoruz. Ülkemizde her üç kadından birisi erkeklerin duygusal, sözel veya fiziksel şiddetine maruz kalıyor. Her türlü önleme ve koruma çabalarına rağmen kadınlar, kocalarının cinayetlerine kurban oluyor.   Erkek kendini

Hakan Ural ve kızının gündem oluşturan fotoğrafı üzerine

Hakan Ural ve kızının gündem oluşturan fotoğrafı, baba kız arasındaki uygunsuz yakınlaşmaların bir örneğidir. Baba kız arasında görülen davranış genç kızlara, ailelerine ve topluma çok yanlış mesajlar verebilir. Çocuğun gelişiminde en temel sorumluluk ebeveynlerin çocuklarına sağlıklı rol ve model olmalarıdır.

Tükenmişlik Sendromu Patladı!

Ülkemizde hızlı toplumsal değişim yaşanmaktadır Her değişim, beraberinde kimlik ve kişilik çatışmasını getirir. Bireylerin gelişim, kişilik ve uyum sorunları beraberinde sosyal sorunlara neden olur. Sosyal sorunlar toplumsal/kültürel çatışma ve sosyal çözülmeye yol açarak bir yandan refah düzeyi yüksek bir toplum

Siteler ve Değişen İlişkiler

Mahalleler, sitelere dönüşüyor! Büyük şehirlere göç, tüm hızıyla sürüyor. Yeni yerleşim yerleri kurularak mahalleler sitelere dönüşüyor. İstanbul ilinde, hızlı gelişimin yaşandığı toplumsal yapının sürekli değiştiği, mahallelerin yerleşim özelliklerini yitirerek insanların kendilerini güvenli, temiz, düzenli yerleşim bölgeleri olan siteleri tercih ettiklerini

Okullar Hayat Nasıl Olmalı?

Eğitim yılının ikinci dönemi, sona ermesiyle çocuklarımız yaz tatile çıktı.Stresle, kaygıyla sınavlarda mutlak başarı beklentisiyle çocuklarımız eğitimlerini sürdürüyorlar. Adeta her bir öğrenci yarış atı gibi, sınavlara hazırlanıyor. Sınavlarda başarılı olma, eğitimde tek amaç haline gelmiş.   Öfkeli bir gençlik geliyor!

Kadına Şiddetin Önlenmesinde Aile İle Terapötik Çalışma

Özet Ülkemiz ’de son yıllarda kadına yönelik şiddet hızla artış eğiliminde olduğu gözlemlenmektedir. Kadına Cinayetleri Durduracağız Platformu, 2012 ye ait yayınladığı rapora göre ilk altı ayda 92 kadın erkekler tarafından öldürüldüğünü belirlemiştir. Kadına yönelik şiddetin önlemesinde kadın, aile sistemi içinde

Başka Gizemler Ölmesin!

Başka Gizemler Ölmesin! 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramını idrak ettik. Çocuk Bayramından  habersiz yaşayan, suça bulaşan çocukların sayısı yıldan yıla artıyor. Çocuk ihmali ve istismarı hızla yaygınlaşıyor. Çocuk sorunlarıyla yüzleşme, çözümlenmesi yönünde harekete geçme zamanı geldi ve geçiyor bile.  

Kadına Şiddet İnsan Hakları Sorunudur!

8 Mart Dünya Kadınlar Günü kadınların şiddete, adaletsizliğe, eşitsizliğe ve ayrımcılığa karşı başlattıkları mücadele gününün adıdır. Ülkemiz‘de son yıllarda kadına yönelik şiddet hızla artış eğiliminde olduğu gözlenmektedir. %85 şiddet, Kadına Cinayetleri Durduracağız Platformunun 2012 ye ait yayınladığı rapora göre ilk altı ayda

Asrın vebası “Narsizm”

İçinden geçtiğimiz süreçte insanlar arası iletişim ve uyum sorunlarının temelinde bireyin kendi benlik algısı ve ego çatışmalarda faktördür. Ego; ben, benlik, kendilik demektir. Ego insanın hem özne boyutunu tanımlayan irade, bilinç ve vicdanı hem de onun nesne boyutunu tanımlayan, dürtülerini,

Yaşlılar geçmişimiz değil,geleceğimizdir

Hayatımızın özel bir dönemi olan yaşlılık, her insan için farklı anlam ve önem ifade etmektedir. Yaşlılık fizyolojik, biyolojik ve sosyolojik açıdan farklı tanımlanır. Dünya Sağlık Örgütü Yaşlılığı kronolojik olarak 65 yaş ve üzeri olarak tanımlamaktadır. GELECEĞİMİZ YAŞLILIK Tarihsel kayıtlara göre;