Hakan Ural ve kızının gündem oluşturan fotoğrafı üzerine

Hakan Ural ve kızının gündem oluşturan fotoğrafı, baba kız arasındaki uygunsuz yakınlaşmaların bir örneğidir. Baba kız arasında görülen davranış genç kızlara, ailelerine ve topluma çok yanlış mesajlar verebilir.

Çocuğun gelişiminde en temel sorumluluk ebeveynlerin çocuklarına sağlıklı rol ve model olmalarıdır. Eğer bu süreçte aksaklık meydana geliyorsa çocuğun duygusal, kişilik, cinsel ve sosyal gelişimini olumsuz yönde etkilemektedir.

Genç bir kızın babasını “ dudaktan öpmesi“, baba kız arasındaki uygunsuz yakınlaşmalarda bulunması bir babanın çocuğu ile ilişkilerinde sağlıksız model olabileceği gibi, kişilik yapısı sorunlu ebeveyn tarafından çocuğun cinsel istismara maruz kalmasına yol açabilir. Bu fotoğraf, sağlıksız baba-kız çocuğu ilişkisini normalize edebilir. Ensest ilişkilerin yaygınlaşmasına yol açabilir. Kamoyu olarak uygunsuz fotoğrafa tepki göstermek aile kurumuna karşı sorumluluğumuz gereğidir.

Çocuğun cinsel istismarı hazırlayan sağlıksız ebeveyn tutumlarının en temel özelliği, aile üyelerinin çocuklarının bireysel farklılıklarına ve sınırlarına önem vermemeleridir.  İletişimde çocuğun bedeni sınır konulması gereken en önemli bölgeleri oluşturur. Bu mesafe çocuğun yaşı büyüdükçe, bedensel gelişimine bağlı olarak oluşturulur. Eğer aile içi ilişkilerde sınırlar belirgin değilse kişilik ve davranış bozuklukları gösteren ebeveyn, çocuğun ilgi görme ve sevgi ihtiyacını kendi cinsel haz arzularını karşılamada kullanırlar. Böylece çocuğun cinsel kimlik ve ruhsal gelişimini olumsuz etkileyebilir. Çocukta uyum ve davranış bozuklukların görülmesine neden olabilir.

Çocuğa yönelik cinsel istismarının önlenmesi toplumsal bilinçlenmeyi ve sağlıklı bir toplum düzenini gerektirir. Aile içi ilişkilerde ebeveynler, çocuğun istismar karşısında kendi sınırlarını belirleyebilme gücünükişiliğine ve fiziğine yönelik müdahaleler karşısında “hayır” diyebilme kararlılığını destekleyerek göstermelidir. Aileler cinsel istismar karşısında “Senin özel bölgelerine dokunmak isteyen biri olduğunda ona izin verme ve bunu mutlaka bize anlat. Bu olayda senin hiçbir suçun yok” diyerek çocuğu bu tür olayları anlatmaya teşvik edilmelidir. Cinselliğini çağrıştıran, garip, tehlikeli ve içselleştirilemeyecek görüntülerden ve davranışlardan uzak durulması çok önemlidir

Fatih Kılıçarslan

Aile-Der Yönetim Kurulu Başkanı

 

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir