Reyting savaşı gençleri saldırgan yapıyor!

Gençlerin kendi aralarında yaşanan şiddet olaylarının sadece bir gencin davranışı olarak tahlil etmek doğru bir yaklaşım değildir. Çocuğu şiddet davranışına sevk eden, aile ve toplumsal faktörler tüm boyutlarıyla ele almak sağlıklı teşhis için önemlidir. Şiddet içinde yaşadığımız ülkenin kanayan yarasıdır. Toplum içinde yaşanan çürümenin ve yozlaşmanın bir sonucudur.

Diziler gençleri şiddete sevk ediyor.

Şiddet, öğrenilen bir davranıştır. Çocuk taklit yoluyla şiddet uygulayan ebeveynini ya da yayınlanan dizi kahramanlarını rol ve model alır. Böylece şiddet tutumunu içselleştirir. Akranlarıyla ilişkilerine, şiddetle yön verir.

Gelişme çağındaki çocuklarda iyi-kötüyü, doğru-yanlışı ayırt etme bilinci yeterince oluşmadığı için televizyonlarda izlediği davranışları sorgulamadan ve düşünmeden arkadaşlarına yansıtmaktadır.

İçinde yaşadığımız hızlı toplumsal değişmenin aile içi gelişmeleri zayıflatmakta, ailesinde sevgi ve saygıdan mahrum olan çocukların şiddet eğilimlerine yönelmesini kaçınılmaz olmaktadır. Böylece denetimden uzak televizyon programları, çocukları olumsuz etkileyerek uyum ve davranış sorunlarına yol açar. Şiddet içerikli televizyon programları gelişme çağındaki gençler üzerinde psikosomatik etkiler oluşturur.

Kurtlar vadisi dizisi çeteleşmeyi hayli artırdı.

Yapılan bir araştırmayla, Kurtlar Vadisi programının yayına başlaması ile birlikte ilköğretim okullarında gençler arasında çeteleşme vakalarının artarak, gençlerin arkadaşlarından haraç toplama eğilimine girdiği ortaya çıkmıştır. Televizyonlarda yayınlanan realityshow ve denetimsiz internet kullanımı da çocukları şiddete sevk etmektedir

Çocuklarımız reytingden çok daha önemlidir.

Televizyon kanalları olumsuz, şiddet içeren programlar yerine çocuklarımıza olumlu model olan iyi ve güzel davranışlara sevk eden, duygusal gelişimini destekleyen programlara yervermelidir. Örnek alınan, gelişimlerine olumlu katkı sunabilecek kahramanlar öne çıkartılmalıdır. Cinayet ve çatışma içeren haberler kontrollü, detaya girmeden, şiddetin yol ve yöntemi gösterilmeden sunulmalıdır.

Tv. programları denetlenmelidir.

Televizyonlarda yayınlanan bazı programların konunun uzmanları tarafından süzgeçten geçirilip çocuk ruh sağlığı ve gelişimi üzerindeki etkileri değerlendirildikten sonra yayına verilmesi gerekir. Ebeveynler dizi programlarını çocuk üzerindeki etkisini açık iletişimle paylaşmalı, olumsuz algılar varsa giderilmesi yönünde çocuğun seviyesine uygun açıklamalar yapılmalıdır.

 

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir